Main Menu

Περιοδικό

Προδιαγραφές - Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου

Περιεχόμενα

 1. Στοιχεία κειμένου
 2. Διαμόρφωση και διάταξη της ύλης
  2.1. Έκταση κειμένου
  2.2. Μορφοποίηση σελίδας
  2.3. Μορφοποίηση κειμένου
  2.4. Τίτλοι και επικεφαλίδες
  2.5. Δομή κειμένου
  2.6. Αρίθμηση κεφαλαίων, πινάκων, διαγραμμάτων, εικόνων κ.λ.π.
 3. Ενδεικτικά παραδείγματα βιβλιογραφικών και ερευνητικών εργασιών
  3.1. Ενδεικτικό παράδειγμα βιβλιογραφικής εργασίας
        3.1.1.Ενδεικτικά περιεχόμενα βιβλιογραφικής εργασίας με συγκεκριμένη θεματολογία
  3.2. Ενδεικτικό παράδειγμα ερευνητικής εργασίας
        3.2.1. Ενδεικτικά περιεχόμενα ερευνητικής εργασίας με συγκεκριμένη θεματολογία
 4. Βιβλιογραφικές παραπομπές
  4.1. Είδη βιβλιογραφικών παραπομπών
  4.2. Μορφή βιβλιογραφικών παραπομπών
         4.2.1. Παραπομπές σε αυτοτελή βιβλία
         4.2.2. Παραπομπές σε μεταφρασμένα βιβλία
         4.2.3. Παραπομπές σε άρθρα περιοδικών
         4.2.4. Παραπομπές σε κεφάλαια συλλογικών τόμων
         4.2.5. Παραπομπές σε πρακτικά συνεδρίων
         4.2.6. Παραπομπές σε ιστοσελίδες
  4.3. Τρόπος εισαγωγής παραπομπών
         4.3.1. Word 2003
         4.3.2. Word 2007 ή 2010

 

1.Στοιχεία του κειμένου

 • Ο τίτλος της εργασίας αναγράφεται στην πρώτη γραμμή της πρώτης σελίδας του κειμένου.
 • Τα στοιχεία του συγγραφέα (όνομα, επώνυμο, ιδιότητα, email επικοινωνίας) αναγράφονται στην πρώτη σελίδα κάτω από τον τίτλο της εργασίας.
 • Ο τίτλος της εργασίας, οι επικεφαλίδες και το όνομα του συγγραφέα γράφονται με πεζά και κεφαλαία.
 • Τα βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα ενσωματώνονται στο αρχείο μετά τη βιβλιογραφία.

2. Διαμόρφωση και διάταξη της σελίδας

2.1. Έκταση κειμένου

 • Κυρίως κείμενο: 4.500 – 5.500 λέξεις
 • Περίληψη στη γλώσσα συγγραφής: 100 – 130 λέξεις
 • Βιογραφικά στοιχεία συγγραφέα: 45 – 60 λέξεις

2.2. Μορφοποίηση σελίδας

 • Η εργασία πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε Word
 • Μέγεθος σελίδας: Α4
 • Προσανατολισμός: κάθετος
 • Περιθώρια: κανονικά (2,54 εκ. αριστερά, 2,54 δεξιά, 3,18 επάνω, 3,18 κάτω)

2.3. Μορφοποίηση κειμένου

 • Γραμματοσειρά: Times New Roman 10
 • Διάστιχο: μονό
 • Διάστημα πριν και μετά: 0
 • Εσοχή: πρώτη γραμμή (1,27 εκ.)
 • Στοίχιση: πλήρης

2.4. Τίτλοι και επικεφαλίδες

 • Μορφή: Έντονα γράμματα (bold)
 • Πριν και μετά υπάρχει 1 κενή γραμμή
 • Τίτλοι πινάκων και διαγραμμάτων: προηγούνται του πίνακα ή του διαγράμματος, είναι στοιχισμένοι πλήρως και υπάρχει μία κενή γραμμή πριν και μετά.

2.5. Δομή κειμένου

 • Η εργασία είναι χωρισμένη σε κεφάλαια και υποκεφάλαια
 • Να τεκμηριώνεται με βιβλιογραφικές παραπομπές
 • Να υπάρχει πλήρης βιβλιογραφία στο τέλος της εργασίας, χωρισμένη σε: ελληνόγλωσση, ξενόγλωσση και ιστοσελίδες

2.6. Αρίθμηση κεφαλαίων, πινάκων, διαγραμμάτων, εικόνων κ.λπ. 

 • Η αρίθμηση πινάκων πρέπει να είναι συνεχόμενη
 • Να γίνεται έλεγχος για τη σωστή αρίθμηση των κεφαλαίων και των υποκεφαλαίων
 • Η αρίθμηση των διαγραμμάτων να είναι συνεχόμενη
 • Η αρίθμηση των εικόνων να είναι συνεχόμενη
 • Όπου υπάρχει λίστα με γράμματα να γίνεται με τελείες
 • Όχι συντμήσεις λέξεων (π.χ. περιβ/λον αντί περιβάλλον)
 • Οι πίνακες και τα διαγράμματα θα πρέπει να χωρούν στο μέγεθος της σελίδας

3. Ενδεικτικά παραδείγματα βιβλιογραφικών και ερευνητικών εργασιών

3.1. Παράδειγμα βιβλιογραφικής εργασίας

 1. Εισαγωγή (τι αφορά η εργασία και το πλάνο εργασίας)
 2. Αποσαφήνιση όρων (π.χ. ορισμοί, έννοιες κ.λπ.)
 3. Υπάρχουσες θεωρίες και συσχετισμός με το συγκεκριμένο θέμα (π.χ. περιγραφή της παιδικής ηλικίας)
 4. Κριτική των όσων παρουσιάστηκαν (κριτική θεωριών, απόψεων κ.λπ.)
 5. Συμπεράσματα και προτάσεις
 6. Βιβλιογραφία (ελληνόγλωσση, ξενόγλωσση, ιστοσελίδες κ.λπ.)

3.1.1 Ενδεικτικά περιεχόμενα βιβλιογραφικής εργασίας με ορισμένη θεματολογία

Παιδική Ηλικία στη Μετανεωτερικότητα

Όνομα επώνυμο συγγραφέα………………

 1. Εισαγωγή
 2. Αποσαφήνιση εννοιών
  2.1. Παιδική Ηλικία
  2.2. Νεωτερικότητα
  2.3. Μετανεωτερικότητα
  2.4. …κ.λπ.
 3. Η εξέλιξη της παιδικής ηλικίας
  3.1. Παιδιά και γονείς τον 21ο αιώνα
  3.2. Παιδική ηλικία και εκπαίδευση
  3.3. …κ.λπ.
 4. 4. Πρώιμη παρέμβαση
  4.1. Πρώιμα χρόνια
  4.2. Πρώιμη παρέμβαση
  4.3. …κ.λπ.
 5. Συμπεράσματα – Προτάσεις

  Βιβλιογραφία
  Ελληνόγλωσση
  Ξενόγλωσση
  Ιστοσελίδες
  Βιογραφικά στοιχεία συγγραφέα

3.2. Ενδεικτικό παράδειγμα ερευνητικής εργασίας

 1. Εισαγωγή (τι αφορά η εργασία και το πλάνο εργασίας)
 2. Θεωρία
  2.1. Αποσαφήνιση εννοιών (ορισμοί, έννοιες κ.λπ.)
  2.2. Υπάρχουσες θεωρίες και συσχέτιση με το συγκεκριμένο θέμα (π.χ. περιγραφή της Παιδικής Ηλικίας)
  2.3. Κριτική των όσων παρουσιάστηκαν (κριτική των θεωριών, των απόψεων κ.λπ.)
  2.4. Συναφείς έρευνες που προηγήθηκαν
  2.5. Σκοπός της έρευνας
  2.6. Υποθέσεις της έρευνας
  2.6.1. Γενική υπόθεση
  2.6.2. Επιμέρους υποθέσεις
 3. Μεθοδολογία της έρευνας
  3.1. Το δείγμα της έρευνας
  3.2. Ερευνητικά εργαλεία (ερωτηματολόγιο, συνέντευξη κ.λπ.)
  3.3. Μέθοδος ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων
 4. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
  4.1. ...
  4.2. ...
  4.3. ...
  κ.λπ. ...
 5. Συμπεράσματα και προτάσεις

  Βιβλιογραφία (Ελληνόγλωσση, Ξενόγλωσση, Ιστοσελίδες)


3.2.1. Ενδεικτικά περιεχόμενα ερευνητικής εργασίας με συγκεκριμένη θεματολογία

Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική έρευνα: Προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική κοινωνία

Όνομα Επώνυμο συγγραφέα ………………

 1. Εισαγωγή
 2. Θεωρία
  2.1. Αποσαφήνιση των όρων
         2.1.1. Εκπαιδευτική πολιτική
         2.1.2. Εκπαιδευτική έρευνα
         2.1.3. κ.λπ. ...
  2.2. Θεωρίες εκπαιδευτικών πολιτικών
  2.3. Θεωρίες εκπαιδευτικών ερευνών
  2.4. Συναφείς έρευνες που υπάρχουν
  2.5. Σκοπός της έρευνας
  2.6. Υποθέσεις της έρευνας
        2.6.1. Γενική υπόθεση ή το κύριο ερώτημα
        2.6.2. Επιμέρους υποθέσεις ή επιμέρους ερωτήματα
 3. Μεθοδολογία της έρευνας
  3.1. Το δείγμα της έρευνας
  3.2. Εργαλεία συλλογής δεδομένων
  3.3. Τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων
 4. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
  4.1. Εκπαιδευτική πολιτική σύμφωνα με την ιδεολογία
  4.2. Εκπαιδευτική έρευνα σύμφωνα με την ιδεολογία
  4.3. κ.λπ. ...
 5. Συμπέρασμα – Προτάσεις
 6. Περιορισμοί της έρευνας

  Βιβλιογραφία (Ελληνόγλωσση, Ξενόγλωσση, Ιστοσελίδες)
  Βιογραφικά στοιχεία συγγραφέα


4.Βιβλιογραφικές παραπομπές

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές εισάγονται υπό μορφή σημειώσεων στο τέλος κάθε σελίδας.
Όταν ο συγγραφέας επαναλαμβάνεται ως βιβλιογραφική παραπομπή δεν χρησιμοποιούμε το ό.π. αλλά επαναλαμβάνουμε ολόκληρη την παραπομπή στην παραπομπή στη σελίδα που αναφέρεται.

4.1. Είδη βιβλιογραφικών παραπομπών

Κάθε εργασία ουσιαστικά απαρτίζεται από τρία είδη κειμένων:

 1. Παράθεση: Κείμενα που αντιγράφουμε επακριβώς από το βιβλίο, άρθρο ή άλλη επιστημονική εργασία. Τα κείμενα αυτά εμφανίζονται στην εργασία σε εισαγωγικά, με παραπομπή στο κάτω μέρος της σελίδας. Ο αριθμός της παραπομπής μπαίνει έξω από τα εισαγωγικά και πριν από το σημείο στίξης.
 2. Μνεία: Κείμενα που αποτελούν το νόημα μιας παραγράφου, σελίδας, άρθρου ή βιβλίου. Τα κείμενα αυτά εμφανίζονται στην εργασία χωρίς εισαγωγικά, με παραπομπή στο τέλος της παραγράφου του νοήματος. Η παραπομπή μπαίνει στο κάτω μέρος της σελίδας και ο αριθμός μπαίνει στο τέλος κάθε παραγράφου που παραπέμπεται και πριν το σημείο στίξης.
 3. Προσωπική κρίση: Η προσωπική παρουσία του συγγραφέα, όπου κρίνει, συγκρίνει, τοποθετείται επί του θέματος κ.λπ.

4.2. Μορφή βιβλιογραφικών παραπομπών 

4.2.1. Παραπομπές σε αυτοτελή βιβλία

Πανταζής, Σ. (2002), Η Παιδαγωγική Εργασία στο Νηπιαγωγείο, Αθήνα: Gutenberg, σ. 229.

{Επώνυμο Συγγραφέα}, {Αρχικό ονόματος}, {(χρονολογία έκδοσης)},{Τίτλος βιβλίου}, {Πόλη έκδοσης}: {Εκδοτικός Οίκος}, {αριθμός σελίδων}.

4.2.2. Παραπομπές σε αυτοτελή μεταφρασμένα βιβλία

Bernstein, B. (1989), Παιδαγωγικοί κώδικες και κοινωνικός έλεγχος, (μτφρ.) Ι. Σολομών, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σ.σ. 150 – 151.

{Επώνυμο Συγγραφέα}, {Αρχικό ονόματος}, {(χρονολογία έκδοσης)},{Τίτλος βιβλίου}, {(μτρφ.) όνομα μεταφραστή}, {Πόλη έκδοσης}: {Εκδοτικός Οίκος}, {αριθμός σελίδων}.

4.2.3. Παραπομπές σε άρθρα περιοδικών

Πανταζής, Σ. (2001), Σχολική προετοιμασία στο νηπιαγωγείο, Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τομ. 21, σ.σ. 20 – 30.
Tomasello, M. 2013: Das ultra-soziale Tier, in: Sozialwissenschaftliche Literatur Rundschau 37 (H. 69), 97-111.

{Επώνυμο Συγγραφέα}, {Αρχικό ονόματος}, {(χρονολογία έκδοσης)},{Τίτλος άρθρου}, {Τίτλος περιοδικού}, {αριθ. Τεύχους} {αριθ. σελίδων}.

4.2.4. Παραπομπές σε κεφάλαια συλλογικών τόμων

Πανταζής, Σ. (2005), Ειδική Εκπαίδευση των Νηπιαγωγών για καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία με τους Γονείς, στο: Σ. Πανταζής, Μ.Σακελλαρίου, Προσχολική Παιδαγωγική, Αθήνα: Ατραπός, σ.σ. 60 – 72.

{Επώνυμο Συγγραφέα}, {Αρχικό ονόματος}, {(χρονολογία έκδοσης)},{Τίτλος βιβλίου}, στο : {αρχικό ονόματος Επιμελητή-ων}. Επώνυμο Επιμελητή}(επιμέλ.), {Τίτλος βιβλίου}. {Πόλη έκδοσης}: {Εκδοτικός Οίκος}, {αριθμός σελίδων}.

4.2.5. Παραπομπές σε πρακτικά συνεδρίων

Πανταζής, Σ. (2002), Κοινωνικές αλλαγές στο Νηπιαγωγείο, στο: Αναλυτικά Προγράμματα, Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δ.Ο.Ε., Π.Ο.Ε.Δ, Αθήνα 1996, σ.σ. 50- 62.
{Επώνυμο Συγγραφέα}, {Αρχικό ονόματος}, {(χρονολογία έκδοσης)},{Τίτλος εισήγησης}, στο : {αρχικό ονόματος Επιμελητή-ων}. Επώνυμο Επιμελητή}(επιμέλ.), (χρονολογία έκδοσης), {Τίτλος βιβλίου}. {Αριθ. τόμου}, {Πρακτικά Συνεδρίου}, (Χώρος και ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου}. {Πόλη έκδοσης}: {Εκδοτικός Οίκος}, {αριθμός σελίδων}.

4.2.6. Παραπομπές σε ιστοσελίδες

Cornes, A., Intercultural Empathy, στο: http: //www.global – excellence.com/ getfile. e.php? g= 40.

{Επώνυμο Συγγραφέα}, {Αρχικό ονόματος}, {Τίτλος άρθρου}, στο : (πλήρης διεύθυνση ιστοσελίδας), (ημερομηνία προσπέλασης του άρθρου στο διαδίκτυο).

4.3. Τρόπος εισαγωγής παραπομπών

4.3.1. Word 2003

Για να εισάγετε την παραπομπή στο σημείο που επιθυμείτε, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

 1. Κάνετε κλικ στο μενού «Εισαγωγή»
 2. Κάνετε κλικ στην επιλογή «Αναφορά»
 3. Κάνετε κλικ στην επιλογή «Υποσημείωση»
 4. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί κάνετε κλικ στο πλήκτρο «Εισαγωγή»
 5. Το πρόγραμμα θα εισάγει τον αριθμό στο σημείο που επιλέξατε και θα σας μεταφέρει στο κάτω μέρος της σελίδας, όπυ θα εισάγετε την παραπομπή σας με τα απαραίτητα στοιχεία.

4.3.2. Word 2007 ή 2010

 1. Κάνετε κλικ στην επιλογή «Αναφορά»
 2. Κάνετε κλικ στην επιλογή «Εισαγωγή σημείωσης»
 3. Το πρόγραμμα θα εισάγει τον αριθμό στο σημείο που επιλέξατε και θα σας μεταφέρει στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας, όπου θα εισάγετε την παραπομπή σας με τα απαραίτητα στοιχεία.

PEDAGOGY theory & praxis

PERIODICAL PUPLICATION OF SCIENTIEFIC AND EDUCATIVE FOCUS

Puplisher-Director: Spyros Pantazis, Professor Emeritus, University of Ioannina
Editor Spyros Pantazis


Scientific Committee

Dr. Spyros Pantazis, Professor Emeritus, University of Ioannina
Dr. Georgios Kapsalis, Rector, University of Ioannina
Dr. Wassilios Baros, Professor, University of Augsburg

Editorial Board

Dr. Dimitrios Ratsikas, Professor University of Ioannina
Dr. Anastasios Liambas, Professor University of Thessaloniki
Dr. Vassilios Economidis, Professor University of Crete
Dr. Konstantinos Karadimitriou, Assistant Professor University of Alexandroupolis
Dr. Nikoletta Tsitsanoudis – Mallidis, Assistant Professor University of Ioannina
Dr. Harilaos Zaragas, Assistant Professor University of Ioannina
Dr. Christos Pantazis, Research Felow
Dr. Antoanneta Potsi, Research Felow, University of Wuppertal
Dr. Georgios Alexantratos, Scool Counsellor

International Scientific Advisory Board

Dr. Heinz Suenker, Professor University of Wuppertal
Dr. Xavier Ucar, Professor University of Barcelona
Dr. Pascale Garnier, Professor Universite de Paris 13
Dr. Isabell – Diehm, Professor University of Frankfurt
Dr. Jo Moran – Ellis, Associate Professor, Surrey University
Niels Rosendal Jensen, Associate Professor, Aahrus University

Υποβολή κειμένων

Το περιοδικό εκδίδεται μια φορά το χρόνο και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο εκάστου έτους, δηλαδή δεν θέτει αυστηρό χρονοδιάγραμμα κατάθεσης ενός άρθρου. Ο κάθε συγγραφέας μπορεί να μας στείλει την εργασία του περίπου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους για δοθεί και χρόνος στους κριτές να την αξιολογήσουν.
Κάθε ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία και στη συνέχεια προωθεί το κείμενό του μέσω email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Το κείμενο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Περιοδικού, δείτε τις Προδιαγραφές.

Το περιοδικό εκδίδεται μια φορά το χρόνο και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο εκάστου έτους, δηλαδή δεν θέτει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατάθεσης ενός άρθρου. Ο κάθε συγγραφέας μπορεί να μας στείλει την εργασία του περίπου μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους για δοθεί και χρόνος στους κριτές να την αξιολογήσουν.

Μορφή και γλώσσα του Περιοδικού

Το Περιοδικό κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή και δημοσιεύει άρθρα σε όλες τις γλώσσες, π.χ. αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κ.ά..

Οικονομική συμμετοχή συγγραφέων

Μέχρι τώρα δεν υπήρχε για τον συγγραφέα καμιά οικονομική επιβάρυνση, όμως από το νέο έτος, δηλαδή το 2016, οι συγγραφείς θα επιβαρύνονται με 30 ευρώ οικονομική συμμετοχή για να μπορέσει το περιοδικό να συνεχίσει εκδίδεται. Με τα χρήματα αυτά θα καλύπτονται οι δαπάνες για τη μορφοποίηση των κειμένων προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του περιοδικού ή να εκτυπωθεί για όσους ενδιαφέρονται να το έχουν εκτυπωμένο. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται μετά την αποδοχή του άρθρου από την Επιτροπή Κριτών. Με την ανάρτηση του τεύχους στην ιστοσελίδα θα αποστέλλεται σε κάθε συγγραφέα ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Έντυπα και ηλεκτρονικά αντίτυπα

Για όσους επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης σε έντυπη μορφή, το κόστος του οποίου διαμορφώνεται από τον αριθμό των σελίδων του συν τα έξοδα αποστολής.
Το κόστος του ηλεκτρονικού αντιτύπου σε cd-rom ανέρχεται σε 10 ευρώ συν τα έξοδα αποστολής και αποστέλλεται σε πλαστική θήκη με το εξώφυλλο του τεύχους. Στο cd-rom περιλαμβάνεται το περιοδικό όπως αναρτάται στην ιστοσελίδα και αρχείο pdf.Περισσότερες πληροφορίες:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tηλ.: 2665400351

Το Περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές και ερευνητικές εργασίες στις οποίες  αναδεικνύονται και αναλύονται επιστημονικά θέματα - ερωτήματα για την Ανθρωπιστική Αγωγή και Εκπαίδευση σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.

Καλύπτει όλα τα στάδια εξέλιξης της αγωγής και της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά την Παιδαγωγική Θεωρία και την Παιδαγωγική Πράξη με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση της διασύνδεσης της Θεωρίας με την Πράξη στο πεδίο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας.

Παράλληλα προσφέρει βήμα σε καταξιωμένους και νέους επιστήμονες και σε εκπαιδευτικούς της πράξης, προκειμένου να δημοσιεύσουν άρθρα σχετικά με τα επιστημονικά πεδία των Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης με βασική επιδίωξη την ανάπτυξη ενός δημόσιου διαλόγου για τη διατύπωση προτάσεων που θα οδηγήσουν σε αλλαγές και σε προσαρμογές για επαναπροσδιορισμό της Ανθρωπιστικής Παιδείας στην εκπαίδευση.

Ο αγώνας, η δημιουργία, η πίστη, οι αξίες, η οργάνωση της ανθρώπινης δράσης βρίσκονται πάντοτε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Οι παρούσες συνθήκες απαιτούν επινοητικότητα, γόνιμη φαντασία και αγάπη για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Σωστά η επιστημονική εκπαίδευση επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην καλλιέργεια δεξιοτήτων της κριτικής σκέψης, της ορθολογικής ανάλυσης, του αναστοχασμού, της ενσυναίσθησης και της φαντασίας. Αυτή η προοπτική απαιτεί αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, τον προσανατολισμό και το περιεχόμενο σπουδών, την κατανόηση της σύγχρονης κοινωνίας, τη διερεύνηση των προκλήσεων του άμεσου μέλλοντος ώστε να αντιμετωπιστεί η περιθωριοποίηση. 

Στα περιεχόμενα της εκπαίδευσης καταγράφονται ραγδαίες αλλαγές και οι εξελίξεις  αυτές δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής ανάλυσης και μελέτης ούτε αντικείμενο ουσιαστικής διαβούλευσης και διαλόγου.

Το Περιοδικό επιδιώκει και φιλοδοξεί να αναδείξει στόχους και σκοπούς που θα υποστηρίζουν όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης, που προάγουν την ανθρωπιστική σκέψη και θα δώσουν νέα πνοή στο δημοκρατικό πολίτευμα. 

Η διαδικασία κρίσης των κειμένων

Οι προδιαγραφές εξασφάλισης της επιστημονικής εγκυρότητας επιτυγχάνονται με την αυστηρή διαδικασία έγκρισης των εργασιών από κριτές. Δημοσιεύονται κείμενα τα οποία έχουν εγκριθεί από την επιτροπή κριτών του περιοδικού, η οποία απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες σε διεθνές επίπεδο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Address
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (3ος όροφος)

Πανεπιστημιούπολη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Θ. 1186, T.K. 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Telephone
Τηλ: 265100 5774
Fax: 265100 5820
Email
spantazi@cc.uoi.gr
apotsi@cc.uoi.gr

Είσοδος Χρήστη

Online Χρήστες

We have 6 guests and no members online

Αναζήτηση